Copy algemene voorwaarden

Welkom bij Tomasso Tables!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Tomasso Tables, te vinden op https://www.tomassotables.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Tomasso Tables niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om jouw online ervaring te personaliseren. Door Tomasso Tables te openen, stem je ermee in de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op jouw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te zetten. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Houd er rekening mee dat door het accepteren van de vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als je dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten Tomasso Tables en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Tomasso Tables. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je kunt dit openen vanuit Tomasso Tables voor je eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

Materiaal van Tomasso Tables kopiëren of opnieuw publiceren

Materiaal van Tomasso Tables verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Materiaal van Tomasso Tables reproduceren, dupliceren of kopiëren

Inhoud van Tomasso Tables opnieuw distribueren

Deze Overeenkomst gaat in op 24 Juni 2022.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Tomasso Tables filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Tomasso Tables, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Tomasso Tables niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Tomasso Tables behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

Je hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Je verleent Tomasso Tables hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

dot.com-communitysites;

verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;

online directory distributeurs;

internetportalen;

accountants-, juridische en adviesbureaus; en

onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve geschiedenis bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid compenseert van Tomasso Tables; en (d) de link in de context is van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als je een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Tomasso Tables. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het is niet toegestaan ​​om het logo van Tomasso Tables of ander materiaal op de website te gebruiken voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om je te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. Je stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het je vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op je te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit onze of jouw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Terug naar het overzicht